English (United Kingdom)Nederlands

Scheeps-CV

Deelnemen in onze CV’s betekent mede-eigenaar worden van een onderneming, net als de aandeelhouder van een beursgenoteerd bedrijf. Maar daarmee houdt de vergelijking op. De prestaties van een schip zijn, in vergelijking met een beursfonds, gemakkelijk te volgen. Bovendien is het aantal vennoten beperkt, waardoor de lijnen kort en persoonlijk zijn.

In de commanditaire vennootschap wordt onderscheid gemaakt tussen ‘beherend’ en ‘stille’ vennoten. Wij voeren als beherend vennoot het management en nemen de dagelijkse beslissingen. Uit dien hoofde zijn wij aansprakelijk, ook als er schulden ontstaan.

De participanten (de stille vennoten) zijn de kapitaalverschaffers in de CV en hebben recht op ondernemingswinst. Hun risico is echter beperkt tot hun kapitaalinbreng (men kan in het ongunstigste geval alleen de inleg verliezen). Participanten hebben stemrecht bij essentiële beslissingen, zoals het goedkeuren van de jaarrekening of een mogelijke verkoop van het schip.

Verschillen tussen scheeps-CV en aandelen:

CVAandelen
Inzicht in de onderneming goed slecht tot matig
Invloed op bedrijfsbeleid matig slecht
Aantal deelnemers klein zeer veel
Verhandelbaarheid beperkt goed